SPORT DE LUXE SERIE - Serienwertung
Wertungsregeln
DESIGN BY tobo
Reilstrasse # 133 D-06114 Halle an der Saale E-Mail: laden@adreika.de fon : 0345 51 63 0 57 fax : 0345 51 63 0 58 www.adreika.de
KONTAKT
NAVIGATION
SPORT DE LUXE VIDEO CHANNEL
Bei 8 Teilnahmen, egal mit welcher Platzierung, gibt es zusätzlich 1000 Punkte. Somit kann auch der aktivste de Luxler gewinnen. Punkteverteilung:      
1. Platz 125 Pkt.  2. Platz 114 Pkt.  3. Platz 104 Pkt. 4. Platz   95 Pkt.
5. Platz 87 Pkt. 6. Platz 80 Pkt.   7. Platz 74 Pkt.   8. Platz 69 Pkt.
 9. Platz 65 Pkt.   10. Platz 62 Pkt.   11. Platz 60 Pkt.
Tageswertung
Gesamtwertung
OFF TRAIL DE LUXE RUN II 11.00h DIESKAU 18.FEBRUAR
INDOOR DE LUXE CHESS III 20.00h BAHNHOF 03.MÄRZ
ROAD DE LUXE RIDE VI 22.30h REILECK 21.JUNI
TERRA-X DE LUXE TRIATHLON IIX 17.00h KANAL 25.AUGUST
OPEN WATER DE LUXE SWIM X 20.00h HEIDESEE 12.OKTOBER
OFF ROAD DE LUXE RIDE XII 11.00h DIESKAU 09.DEZEMBER
TRAIL DE LUXE RUN V 11.00h TROTHA 01.MAI
DOUBLE SKATE DE LUXE DUATHLON VII 20.00h HEIDE 05.JULI
------------------------------------- -------------------------------------